Privacyverklaring 


KloegCom Webwinkels (Hierna: KloegCom) vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom we dit doen. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met klantenservice@kloegcom.nl.

 

Artikel 1                      Wie zijn wij?

KloegCom is een eenmanszaak, gevestigd te (3223 NK) Hellevoetsluis aan de Plaggenweide 23. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24428128. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2                      Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, e-mail en optioneel uw bedrijfsgegevens, btw nummer en telefoonnummer om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Zonder deze gegevens kunnen wij uw bestelling uit de webshop niet leveren. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na de looptijd van onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tenminste 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst. Wij vinden het daarnaast belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Wij slaan bovenstaande gegevens dan ook op in ons CRM systeem.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, BTW nummer, telefoonnummer, e-mailadres inhoud vam uw bestelling en factuurbedrag. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Naar een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mailadres of telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

KloegCom heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam, e-mailadres en social media account voor direct marketing en social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden of zich uitschrijft voor onze nieuwsbrief.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website op anonieme wijze tracken met Google Analytics. Het laatste octet van uw IP adres wordt hiertoe gemaskeerd. Bovendien worden de gegevens niet gedeeld en ook niet voor andere diensten van Google gebruikt. Wij hebben bovendien een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google: alles om uw privacy bij het bezoeken van onze website optimaal te beschermen.

Ten behoeve van uw persoonlijke account op onze website verwerken wij tot slot een wachtwoord. Wij slaan dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met uw e-mailadres. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen. Wij bewaren uw accountgegevens totdat u aangeeft uw account bij ons te willen verwijderen. Artikel 3                      Hoe verkrijgen wij deze gegevens?


Bovenstaande gegevens verkrijgen wij doordat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt bij het plaatsen van uw bestelling of bij uw inschrijving op onze nieuwsbrief. Daarnaast ontvangen wij persoonsgegevens als via een extern verkoopkanaal, zoals bol.com, bij ons besteld wordt.


Artikel 4                      Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij KloegCom om uw gegevens in te zien.

2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. U kunt enkele gegevens ook zelf aanpassen in uw persoonlijke account op onze website.

3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van KloegCom, kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal KloegCom uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Het verwijderen van uw gegevens kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar klantenservice@kloegcom.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk behandelen. Mochten wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom uw verzoek niet verwerkt kan worden.


Artikel 5                      Wie ontvangen uw gegevens?

KloegCom zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst, zoals de bezorgdienst. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om uw privacy te waarborgen. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen aan derden.

Artikel 6                      Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken, verwijzen wij u naar onze cookie-verklaring.

Artikel 7                      Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar klantenservice@kloegcom.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Menu


Merken Zakelijk
Inloggen Klantenservice